Resmove Play on Staycation

Resmove Play on Staycation

Schrijf je in via onderstaand formulier.

Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous.

24/08/2021 – 14:00 – 17:00 – Espace Naastmonique

Workshop “creëer je eigen look” – Atelier “crée ton propre look”

Artists/Stylist/Hairdresser: Karina Mora, Queeravane & Bixente

Dialogue: Ylva Berg

Wil je met andere jongeren experimenteren met je look en samen praten over hoe jij jouw gender beleeft?

Jezelf uitdrukken en onderscheiden via kleding, kapsel, make-up of op andere zichtbare manieren is een manier om anders en uniek te zijn en toch verbonden te blijven met anderen. Het “anders-zijn” test ook de grenzen van onze samenleving op échte inclusie… In deze workshop kun je experimenteren met jouw stijl en er zullen ook momenten zijn waarop we in gesprek kunnen gaan over de diepere beleving van gender, vertrekkend vanuit jullie creaties.

Veux-tu expérimenter avec ton look, ensemble avec d’autres jeunes, et discuter sur comment tu vis ton genre?

S’exprimer et se distinguer par des vêtements, coiffure, du maquillage ou d’autres moyens visibles, est un moyen d’être différent.e et unique, et de se sentir connecté à d’autres personnes. Un look différent est en même temps un test des limites de notre société en matière d’inclusion réelle… Dans cet atelier tu peux expérimenter avec ton style, et il y aura aussi des moments où nous parlons et partageons nos expériences concernant le genre, à partir vos créations.


26/08/2021 – 10:00 – 13:00 (6-11 jaar/ans)

14:00 – 17:00 (12-20 jaar/ans) – GC De Rinck

Workshop percussie “creëer jouw eigen ritme” Atelier de percussion “crée ton propre rythme”

Percussion masters: Paulinho da Cuica, Renato Martins

Dialogue: Flavio Maciel de Souza, Lydia Castiglione

Houd je van percussie spelen en wil je ook wel eens praten met andere kinderen of jongeren over hoe je omgaat met agressie op school, online of op straat?

In deze workshop leer je verschillende ritmes van over de wereld en gaan we het gesprek aan (op maat van je leeftijd) over de beleving van agressie en geweld. Percussie en spreken wisselen elkaar af, om tegemoet te komen aan de nodige afwisseling tussen spanning en ontspanning, tussen nadenken, uitspreken, luisteren, voelen en bewegen.

Tu aimes jouer la percussion et tu voudrais aussi discuter avec d’autres enfants ou jeunes sur comment on gère l’agression à l’école, en ligne ou dans la rue?

Dans cet atelier tu apprends de différentes rythmes du monde, et on aura des conversations (adaptée à ton âge) sur l’expérience de l’agression et de la violence dans l’environnement scolaire ou dans la rue. La percussion et la parole alternent, pour répondre aux besoins physiques et mentaux d’alternance entre tension et relaxation, entre penser, parler, écouter, sentir et bouger.

27/08/2021 – 10:00 – 13:00 (6-11 jaar/ans)

14:00 – 17:00 (12-20 jaar/ans) – GC De Rinck

Workshop “creëer je eigen cultuur” – Atelier “crée ta propre culture”

Artists: Anouk Kruithof & Joia

Dialogue: Aline Dusabe

Wil je samen met andere kinderen of jongeren een kunstwerk bouwen, knutselen, tekenen en praten over discriminatie en racisme?

Je kunt op deze dag een wereld verzinnen waar je graag in wil leven. Door samen te knutselen en erover te praten versterken we de waarden en intenties die we willen belichamen. Bijvoorbeeld: als je rechtvaardigheid belangrijk vind, wil je dan veel rechters en politie in je stad, of veel speel- en praat-huizen waar ruzies bijgelegd kunnen worden? Deel met ons wat jij echt belangrijk vind als je met anderen samenleeft (huis, school, straat, stad).

Voudrais-tu construire, bricoler ou dessiner un oeuvre d’art avec d’autres enfants ou jeunes, et discuter de la discrimination et du racisme?

Aujourd’hui tu peux inventer un endroit qui ressemble au monde dans lequel tu trouves la joie de vivre. En bricolant seuls et ensemble, nous renforceront des valeurs et des intentions que nous voulons incarner. Par exemple, si tu veux plus de justice, est-ce que tu voudrais plus de juges et policiers ou plutôt plein de maisons ou on peut jouer et régler des disputes? Partagez avec nous ce qui est vraiment important pour toi quand tu vis avec d’autres personnes (dans une maison, école, rue, ville).

Inschrijving – Inscription

De Resilience Movement, vzw Terra Brasil en “Staycation” van de VGC komen samen tegemoet aan de nood aan lichtheid en speelsheid die er leeft bij kinderen en jongeren, en we maken ruimte voor dialoog in deze zware periode. Er is nood aan verbinding rond spelen met én serieus nemen van hoe ons leven er vandaag uitziet. We organiseren drie tweetalige (NL-FR) creatieve workshop-en ontmoetingsdagen die op een subtiele manier tegelijkertijd ook inspelen op drie grote thema’s die kinderen, jongeren en hun ouders/begeleiders bezig houden op dit moment: omgaan met fysieke agressie; omgaan met gender-en seksuele identiteit; omgaan met racisme. Elke workshop heeft een artistieke begeleider en een gespreksbegeleider die nauw samenwerken.

Le Resilience Movement, Terra Brasil asbl et “Staycation” de la Commission de la Communauté Flamande (VGC) répondent au besoin de légèreté et de jeu qui habite les enfants et les jeunes, et on y trouve le dialogue et soutien mutuel dans cette période difficile. Il y a un besoin de connexion autour du jeu, mais aussi de prendre au sérieux les sujets qui définissent nos vies aujourd’hui. Il y a aura trois journées d’ateliers créatifs et de rencontres bilingues (NL-FR) quirépondent à trois thèmes majeurs qui occupent actuellement nos enfants, nos jeunes et leurs parents/soignants : la question des agressions physiques, la question de l’identité du genre et la question du racisme.  Dans chaque atelier, il y aura un superviseur artistique et un animateur de dialogue.

Samenwerking – Collaborations

Voor elke workshop willen we samenwerken met lokale verenigingen en jeugdhuizen, gemeenschapscentra, betrokken diensten en met specifieke verenigingen die hun expertise kunnen inbrengen en naar wie kan doorverwezen worden, voor, tijdens of na de workshop. Hieronder vind je de partnerlijst!

Nous collaborons avec des associations locales et des centres de jeunesse, des centres communautaires, des services concernés et avec des associations spécifiques qui peuvent apporter leur expertise et auxquelles on peut se référer avant, pendant ou après l’atelier. Les partenaires sont affichés ci-dessous!

  • Naastmonique.pink , Nijverheidskaai 230, Quai de l’industrie, 1070 Anderlecht
  • GC De Rinck , Dapperheidsplein 7, Place de la Vaillance, 1070 Anderlecht
  • Mimoki
  • Mangoboom in Bloei
  • Alma Brasil
  • La Queeravane
  • Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
  • Jeugddienst Gemeente Anderlecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s