NL

Resilience Movement: een noodzakelijke beweging

Covid19, groeiende agressie overal, onderdrukte kinderstemmen… Heb je ook genoeg van afwachten in onmacht of angst tot er iemand anders beslist hoe jouw leven er de komende dagen, weken en maanden uit zal zien? Gelukkig zijn er paden die we samen en alleen kunnen bewandelen voor meer fysiek, mentaal en emotioneel evenwicht.

Je eigen kleine initiatief nemen of je aansluiten bij bestaande initiatieven die jou energie geven in jouw omgeving is perfect. Deze beweging heeft geen lidmaatschap of inschrijving , geen voorwaarden voor aansluiting. Wees creatief, laat je inspireren en inspireer anderen. Als je wil kun je jouw actie zichtbaar maken op facebook of Instagram (resilience_movement.eu).

 • #ResMove verzamelt praktische tools en ideeën voor scholen en ouders: check de blogs, downloads en links op deze website. Stuur ons ook jouw aanvullingen zodat we ze kunnen toevoegen aan de Inspiratielijst, Downloads, of de Links-pagina.
 • #ResMove faciliteert inspirerende online uitwisseling en informatie voor iedereen die dat wil: check onze Facebookgroep, Instagram (resilience_movement.eu) en de interviews en artikels op de blog-pagina.
 • #ResMove geeft je de vrijheid om zelf in te vullen wat jij en jouw omgeving nodig hebben. Wees creatief, elke kleine actie is belangrijk!

Wat?

Deze beweging wil veerkrachtig leiderschap stimuleren bij kinderen, jongeren en volwassenen, op school, thuis, op het werk, in de media en in de politiek. We strijden ieder apart én samen voor een waardige, wijze, daadkrachtige, inclusieve en creatieve samenleving van gezonde mensen die al groeiend leren omgaan met spanning, conflict, polarisatie en bovenal met elkaar.

Lees meer over de beoogde doelen en resultaten

Hoe?

Een beweging is organisch, die maken we samen. Dit is een groeiende beweging die strijdt voor groeiende veerkracht, voor een samenleving waarin iedereen een bijdrage kan leveren, hoe piepklein of megagroot die ook is. Door in moeilijke situaties in verbinding te blijven en te kunnen steunen op de creativiteit van anderen als de jouwe even verdwijnt. Door met elkaar te praten, te knuffelen, of te delen wat we willen, weten, doen, denken en voelen. Door initiatief te nemen op het moment dat het nodig is, om je eigen grenzen en die van anderen te respecteren. Veerkracht is een noodzakelijke vaardigheid voor verbindend leiderschap, gezondheid en voor een rechtvaardige, daadkrachtige, inclusieve samenleving.

Lees meer over ons “waarom?”

IK?

Ook jij kan op jouw manier stap voor stap meebouwen aan beter samenleven door kleine of grote acties. 

SAMEN?

Laten we samen degenen zijn die met focus, moed en doorzettingsvermogen de toekomst tegemoet gaan.

ACTIE!

Zorg vanaf nu op jouw manier voor sterkere gezondheid en immuniteit, sociale interactie en creativiteit.

Lees meer over hoe je ResMove mee kan steunen en uitdragen

Veerkracht

Denk aan een springveer, die kan een bepaalde druk verdragen. De veer zal bij het verdwijnen van de druk terugveren en weer naar de oorspronkelijke vorm terugkeren. Tenzij de druk te groot is, dan vervormt de veer en verliest het vermogen om terug te veren. Ook mensen kunnen na storing en tegenslag terugveren naar een gezonde toestand*. Onder voorwaarde dat er basisvaardigheden zijn ontwikkeld om druk en spanning te verdragen, en dat de druk niet hoger is dan de draagkracht. Die basisvaardigheden ontwikkelen kost moeite, zeker als het nieuw is. Veerkracht beoefenen is dus niet altijd leuk. Maar je kunt het wel koppelen aan aangename activiteiten.

10 bouwstenen van veerkracht. Bron: Turning Point

*Met gezonde toestand bedoelen we hier dat je in staat bent tot menselijke verbondenheid en dat je je basisbehoeften kunt uitdrukken en vervullen op fysiek, emotioneel, mentaal vlak.

Lees meer

Downloads

1. Inspiratie veerkracht-activiteiten

2. Brief van leerlingen voor hun school in NL en FR (vb om zelf aan te passen).

3. Brief volwassenen voor school of werk in NL en FR (vb om zelf aan te passen)

4. Apps voor focus, concentratie, meditatie

Waarom?

 • Covid19 brengt ons waardevolle ervaringen, zoals het bewustzijn van hoe belangrijk menselijke verbinding en gezondheid is. En het ervaren van een groeiende angst-cultuur, de achteruitgang van je sociale interactie en je immuunsysteem, het doodzwijgen van maatschappelijke issues zoals armoede, klimaat en discriminatie. Ondertussen blijft het aantal burnouts en andere stress-gerelateerde ziekten stijgen.
 • Agressie neemt toe in heel de samenleving, vooral ook in scholen. Als resultaat van teveel prikkels en gebrek aan emotionele intelligentie vallen onze kinderen elkaar aan. Want er is geen tijd, er zijn geen heldere grenzen. Er is wel een oordelende prestatiecultuur, sociale uitsluiting, massale consumptie-stimulering, perverse machtsstructuren, etc.
 • Onderwijs bezwijkt onder de cognitieve curricula, de omkadering, steun en middelen voor onderwijspersoneel zijn ondermaats en achterhaald. De digitale- en social media-druk stijgt exponentieel. Scholen produceren helaas nog altijd gehoorzame, volgzame, kennis-herkauwende mensen. En schoolverlaters.

Doelen en Resultaten

 • D1: Maximale focus op veerkracht op school, op werk en thuis, zonder nog te hoeven wachten op politieke beslissingen of goedkeuring. 
 • R1: Snel verbeterende sfeer, concentratie en communicatie op school, thuis en op het werk
 • D2: Media geeft expliciet tijd en aandacht aan energie-gevende info en basisinfo over hoe je je immuunsysteem versterkt.
 • R2: Verhoogde algemene kennis bij de hele bevolking over gezondheid, omgaan met onzekerheid, ziekte en angst leidt tot minder onmacht en agressie en tot een constructieve, creatieve levenshouding.
 • D3: Besluitvorming en politieke actie creëert een leefbaar klimaat op alle vlakken. Kinderen, jongeren, hun begeleiders en kwetsbare gezinnen moeten in dit proces worden gehoord.
 • R3: Meer wijsheid, en helderheid en menselijkheid in (politieke) besluitvorming, grotere daadkracht en draagvlak om gewenste resultaten te behalen.

Doe je mee?

Wil je actiever aan de slag met veerkracht?

 1. Praat met en informeer je verschillende netwerken over veerkracht, actief burgerschap, gezondheid en leiderschap
 2. Deel foto’s of verhalen van jouw veerkracht-activiteiten met iedereen (zelfs op social media 🙂
 3. Nodig jouw contacten persoonlijk uit (privé en via school of werk) om mee te doen
 4. Zoek contacten om jouw volgende acties in de nabije toekomst vorm te geven

Veerkracht

Veerkracht uit het woordenboek

 • “Het vermogen om na te zijn uitgerekt of ingedrukt, weer de oorspronkelijke vormof positie aan te nemen.”
 • “Het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met een probleem om te gaan en de draad weer op te pakken.”
 • “Het vermogen van systemen (of onderdelen daarvan) om zodanig te reageren op veranderende omstandigheden of verstoringen dat essentiële kenmerken hersteld worden.”

De 10 bouwstenen van veerkracht

 1. Vermogen om jezelf te kalmeren
 2. Evenwichtige lichamelijke beweging en zelfzorg
 3. Vermogen tot zelfredzaamheid
 4. Emotionele expressie
 5. Niet-oordelen, gelijkmoedigheid
 6. Optimisme en vreugde
 7. Hoop
 8. Robuustheid
 9. Gevoel van samenhang en verbinding
 10. Sociale steun en vriendelijkheid

Veerkracht-oefeningen om te onthouden

1. Vind een rustige plek waar je even je aandacht volledig voor jezelf hebt, zonder afleiding of storingen.

Houding: maak je lichaamshouding rechtop en tegelijkertijd ontspannen, je ruggengraat recht, je borstkas breder, je schouders lichtjes naar achteren.

Ademhaling: adem een keer dieper in, voel hoe je longen zich vullen, zuurstof voedt je hele lichaam, en terwijl je uitademt laat je ontspanning toe waar het kan, je houding blijft recht en open.

Ruimte: strek je armen uit, wees je bewust van de ruimte om je heen en kijk eens rond naar alle kanten, hoeken, ramen, en ook naar achter, onder en boven. Beweeg in de ruimte als je wil.

Kwaliteit: zeg hardop tegen jezelf “hoe zou het zijn met iets meer gemak (of een andere kwaliteit) in mijn lichaam?” en voel hoe je lichaam reageert. Misschien zijn er spieren die net iets meer ontspannen of reageren, of misschien merk je iets op in je gedachten of gevoelens.

Inspiratie: denk aan iemand die je doet glimlachen, die je blij maakt of inspireert, en blijf even bij dit gevoel.

2. Tips voor een veerkrachtige dialoog in 4 stappen

 • Dialoog vraagt om een veilige situatie waarin we durven te spreken.
 • Emotie toelaten en uitspreken vraagt om niet-oordelend luisteren.
 • Wijsheid ontdekken vraagt om te kunnen voelen wat je geraakt heeft, om te onthouden wat je écht belangrijk vond.
 • Oplossingen bedenken vraagt om op basis van de wijze inzichten concrete acties te bedenken. 

Stap 1 Veilige dialoog: Wat is er nodig voordat we in gesprek gaan? Bvb: Afspreken dat we elkaar niet zullen onderbreken? Dat we elkaar niet zullen aanvallen? Dat er een 3de persoon bij is?

Stap 2 Emotie: Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Laat eerst de één helemaal uitspreken en dan de ander. Reageer niet op elkaar, geen vragen, geen oordeel. Vertel hoe jij je voelt, wat jij denkt en wat jij wil.

Stap 3 Wijsheid: Wat heeft jou geraakt in wat er gezegd is geweest? Wat onthoud je het meest? Wat zegt dit over jou als persoon? Deel deze inzichten met elkaar.

Stap 4 Oplossingen: Zijn er concrete ideeën voor actie waar je aan denkt? Probeer zoveel mogelijk ideeën te verzamelen en bekijk samen de haalbaarheid.