Inspirati.ON

Inspirati.ON

08:45 – 9:00

04.02 – 11.02 – 18.02 – 25.02

04.03 – 11.03 – 18.03 – 25.03

Inspirati.ON zoomlink

Inspirati.ON = elke donderdag een moment online voor vragen, oefeningen of tips voor meer veerkracht. Je bent van harte welkom, kort of lang, te laat of op tijd, alleen of met een hele klas, met je kind(eren), je partner, je collega’s, tijdens, voor of na een vergadering.

Inspirati.ON = een sessie met Ylva Berg, initiatiefneemster van de Resilience Movement; ervaren veerkracht-trainster met kinderen, jongeren en volwassenen; gecertificeerd Deep Democracy- en MBSR/MBCT instructor en Mindful Opvoeden-trainster; muzikante; moeder van 3 tieners.

Inspirati.ON = tous les jeudis un moment en ligne pour vos questions, des exercices ou conseils pour plus de résilience. Vous êtes le.la bienvenu.e, brièvement ou plus longtemps, en retard ou à l’heure, seul ou avec toute une classe, avec votre (vos) enfant(s), votre partenaire, vos collègues, pendant, avant ou après une réunion.

Inspirati.ON = une session avec Ylva Berg, initiatrice du Resilience Movement ; formatrice expérimentée en résilience avec des enfants, des jeunes et des adultes ; instructrice certifiée en Démocratie Profonde et en MBSR/MBCT, formatrice en éducation en pleine conscience; musicienne ; mère de 3 adolescents.

Inspirati.ON = an online moment every Thursday for your questions, exercises or tips for more resilience. You are welcome, short or long, late or on time, alone or with a whole class, with your child(ren), your partner, your colleagues, during, before or after a meeting.

Inspirati.ON = a session guided by Ylva Berg, initiator of the Resilience Movement; experienced resilience trainer with children, adolescents and adults; certified Deep Democracy and MBSR/MBCT instructor and Mindful parenting trainer; musician; mother of 3 teenagers.

Kick-On 28.01.2021

Body-Mind sessi.e.on @ 09:00-09:30

Contactmoment + Oefening – ExercicePractice

11:45-12:00

Check-in zoomlink

Kick-On  09:00-12:00

Donderdagen

Les Jeudis

Thursdays

Wandeling – Promenade  – Stroll

Living Impro Workout

Resmove 15min Check-in (resilience movement)

Koor Chorale Choir

Hummus-Check-in-Wave

Muziek op het schoolplein – Musique à la recrée – Music at the school playground

Hardlopen – courir – run

Maak hulpdiensten bekend – Faites connaître les services d’aide et soutien – Inform others about services of support and emergency

A stretch+push up (10 min); B 1,5 km jogging; A ; B ; A ; B ; etc…

Slapen – Dormir – Sleep

Soep uitdelen + ouders-babbel op school – distribution de soupe et papote-parents à l’école – soup distribution and parents-chat at school

Een minuut stilte en luisteren naar geluiden – une minute de silence en écoutant les sons – one minute silence to listen to the sounds

Kick Off 21.01.2021

Kick-Off 21.01.2021

Living Impro Online @ 09:00

1ste Samenkomst  1er Rassemblement  1st Gathering

11:45-12:00

Check-in zoomlink

Laat je inspireren door de acties van anderen om op donderdagen je eigen veerkracht-acties op te zetten! Op deze pagina vind je een wekelijks groeiende lijst veerkracht-activiteiten die mensen doen en waar wij van op de hoogte zijn. Als er open activiteiten zijn dan hebben ze een link waarmee je op de inschrijfpagina komt. Je kunt ook jouw donderdag-actie op onze facebookpagina of instagram posten om anderen te inspireren.

Inspire-toi des actions des autres pour organiser tes propres actions de résilience les jeudis! Sur cette page vous trouverez une liste croissante des activités de résilience des jeudis dont nous avons connaissance. S’il y a des activités ouvertes, elles auront un lien qui vous amène à la page d’inscription. Vous pouvez afficher votre activité pour inspirer d’autres gens sur notre page facebook ou sur instagram.

Get inspired by the activities of others to organize your own resilience actions on Thursdays! On this page you will find the list of resilience activities that people are doing on Thursdays and that we are aware of. If there are open activities, they will have a link to the registration page. You can also post your Thursday action to inspire others on our facebook page or instagram.

Wandeling – Promenade  – Stroll

Koor Chorale Choir

Muziek op het schoolplein – Musique à la recrée – Music at the school playground

Hardlopen – courir – run